Ривен в изгнании

Трандл, драконоборец

Ревущий утес

Dark Elementalist Lux

Вай